Sværgodstransport

Transport af maskiner, der overskrider dimensionerne for
almindeligt gods

Særtransport

Særtransporter omhandler maskiner som ikke overholder de gængse størrelsesregler for transport. Lad os om at transportere dem, vi har nemlig mange års erfaring indenfor særtransporter, og rådgiver også gerne i den enkelte sag. Denne type transport er nødvendig, når der er tale om udeleligt gods, som overskrider de almindelige regler for køretøjers størrelse (højde, længde, bredde, vægt og/eller akseltryk). Har du meget tunge maskiner du skal have transporteret? Så hjælper vi dig også med dem.

Læs mere om kørsel med blokvogn her.

 

Vi har dokumentationen i orden på særtransporter

Hele processen fra bestilling af en særtransport indtil endelig levering af dit gods, bliver overvåget så det hele foregår korrekt og inden for de specifikke rammer der er opsat. Vores personale er særligt oplært i den omfattende dokumentation, der skal følge disse særtransporter, så du altid er sikker på, at alle sikkerhedskrav bliver overholdt.
Er dimensionerne over hvad en almindelig særtransport kan klare, så sørger vi også for følgebiler der kan assistere transporten. Vi har længe haft et godt samarbejde med Trekantens Følgebiler ApS, som er en stor del af en vellykket maskintransport. Samarbejdet betyder at vi kan garantere Jer en god og sikker særtransport af Jeres overdimensionerede maskiner, hver gang.

Mulighed for særtransport

Ved alle særtransporter tager vi udgangspunkt i den specifikke opgave og de udfordringer denne præsenterer.

Vi udarbejder i samarbejde med dig og de rette myndigheder, alle de nødvendige papirer og ruter, så du er en del af processen i din særtransport.

Du er velkommen til at kontakte os for vejledning til din maskintransport.

Vi har bred erfaring

Vores erfarne og dygtige chauffører har de rette kompetencer til at fragte lige præcis dit gods rundt i hele landet.

Ved særtransport er det ofte nødvendigt med en kranbil også, her er vi også din samarbejdspartner til alle typer løft.

Vi har redskaberne til at kunne læsse næsten en hvilken som helst maskine.