Blokvogne

Vi transporterer dit tunge gods på tværs af Danmark
og i resten af Norden

Transport med blokvogn

Vores blokvogne er såkaldte ”hurtigløbere” med hydrauliske ramper. De er velegnede til selvkørende maskiner inden for bygge- og anlægsbranchen, pavilloner, transport af mejetærskere etc. Blokvognstransporterne er aktuelle når maskinens vægt overstiger vægten for “almindeligt gods”. Den “almindelige” blokvognskørsel dækker over transporter med blokvogn, der ikke kræver særlig tilladelse fra myndighederne på grund af overskridelse af højde, længde, bredde, vægt og/eller akseltryk.

Vi har mejetærskertrailere der gør det muligt for vores godkendte biler, at transportere den slags tunge maskiner uden problemer. I løbet af en uge udfører vi mange forskelligartede transporter med blokvogn helt op til 40 tons.

Flere af vores biler til maskintransport er monteret med kran, og vi læsser således selv din maskine, uanset om den er selvkørende eller skal læsses med kran.

Find den rigtige løsning

Det hænder at emnet der skal transporteres med blokvogn kræver et kranløft, og i disse tilfælde tillader myndighederne gerne at kranlastbilen også kører blokvogn. Denne type opgaver løser vi selvfølgelig også hos Poul Schou.

Hvis du har en opgave, hvor adgangsforholdene giver udfordringer, tager vi gerne en snak om den bedste løsning for dig.

Transport af overdimensionerede maskiner eller lign.

Når transporterne overskrider dimensionerne i dimensionsbekendtgørelsen er der tale om særtransporter og reglerne for disse er derfor flere og der kræves særtransporttilladelse.

Kontakt os hvis du ønsker at vide mere.

Du kan læse mere om særtransport her.