Transport med blokvogn

Opret ordre

Den “almindelige” blokvognskørsel dækker over transporter med blokvogn, der ikke kræver særlig tilladelse fra myndighederne på grund af overskridelse af højde, længde, bredde, vægt og/eller akseltryk.
De fleste af vores almindelige blokvognskørsler er med mandskabsskure, trapper og andet til byggepladser, men vi transporterer også delemner til industrien eller et styrehus til et skib.

Fleksible løsninger

Det hænder at emnet til en blokvognskørsel kræver et kranløft, men at adgangsforholdene omkring ikke tillader både blokvogn og en kran. I disse tilfælde tillader myndighederne gerne at kranlastbilen også kører blokvogn.
Denne type opgaver løser vi selvfølgelig også hos Poul Schou. Hvis du har en opgave, hvor adgangsforholdene giver udfordringer, tager vi gerne en snak om den bedste løsning for dig.

Når transporterne overskrider dimensionerne i dimensionsbekendtgørelsen er der tale om særtransporter – og reglerne for disse er derfor flere.

ALMINDELIG BLOKVOGNSKØRSEL

Hos Poul Schou udfører vi hver dag blokvognstransporter.
Disse transporter kan være af meget forskellig karakter, eksempelvis:

  • Transport af overdimensionerede maskiner
  • Transport af pavilloner
  • Transport af alt fra både til helikoptere
  • Transport af skure til byggepladser eller lign.
blokvogn

Ring eller skriv direkte til os